Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z klientem, w zależności od charakteru prowadzonej sprawy oraz nakładu pracy zespołu Kancelarii.

Kancelaria oferuje elastyczne formy rozliczenia, które mogą polegać na:

- jednorazowym ryczałcie za prowadzenie danego etapu sprawy (w ramach którego Kancelaria zapewni reprezentację przed sądem lub odpowiednimi organami, w zakres czego wchodzi też sporządzanie pism w postępowaniu),

- jednorazowym ryczałcie za poszczególne, jasno sprecyzowane czynności (np. sporządzenie projektu pisma procesowego),

- stałym okresowym (np. miesięcznym) ryczałcie (w ramach którego Klientowi przysługuje kompleksowa obsługa prawna przez ustaloną ilość godzin, przy czym w razie przekroczenia limitu określana jest wówczas preferencyjna stawka),

- określeniu stawki godzinowej pracy Kancelarii, przy czym w tej sytuacji Kancelaria ustala z Klientem przybliżony czas potrzebny na zajęcie się sprawą (przy przekraczaniu określonego tak limitu, klient jest o tym fakcie informowany),

- jednorazowym preferencyjnym ryczałcie za prowadzenie danego etapu sprawy przy - uwzględnieniu wynagrodzenia za sukces (w tym przypadku obowiązuje obniżone wynagrodzenie ryczałtowe, które wzrasta w razie pozytywnego dla Klienta zakończenia się sprawy).

Radca Pruszkow Kancelaria

Adres

ul. Prusa 21 lok. 505-800 Pruszków

Telefon

+48 662 246 673

E-mail

kontakt@radcapruszkow.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Antoniaka

ul. Prusa 21 lok. 5
05-800 Pruszków
NIP: 534-245-85-84
REGON: 383775833

Konto bankowe

mBank: 10 1140 2004 0000 3602 7894 3662