Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Antoniaka zajmuje się świadczeniem na rzecz osób fizycznych, osób prawnych (w tym spółek handlowych) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej szeroko rozumianych usług prawnych polegających w szczególności na:

- reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej,
- prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
- sporządzaniu opinii prawnych,
- doradztwie prawnym,
- sporządzaniu umów oraz innych aktów prawnych,
- prowadzeniu negocjacji.

Klient jest najważniejszy

Podstawowe wymagania stawiane zespołowi Kancelarii dotyczą przede wszystkim dobra Klienta, któremu świadczona jest pomoc. Dlatego też co do każdej czynności podejmowanej przez zespół Kancelarii przykładana jest miara najwyższej staranności przy uwzględnieniu standardów w przedmiocie zachowania tajemnicy zawodowej.

Kancelaria współpracuje także z innymi radcami prawnymi, adwokatami i mediatorami z terenu całego kraju. Ze względu na różnorodny charakter przyjmowanych przez Kancelarię spraw, współpraca Kancelarii odbywa się również na płaszczyznach pozaprawnych ze specjalistami z innych dziedzin, m.in. z branży budowlanej, finansowej, rzeczoznawstwa majątkowego.

Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach z zakresu:
- prawa cywilnego (m.in. sprawy o zapłatę, spadki, zachowki, windykacja, odszkodowania),
- prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty),
- prawa gospodarczego (wnioski do KRS, zakładanie spółek);
- prawa dot. nieruchomości,
- prawa spółek handlowych,
- prawa administracyjnego,
- prawa budowlanego,
- prawa pracy,
- prawa ubezpieczeniowego,
- prawa dot. stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego.

Adres

ul. Prusa 21 lok. 505-800 Pruszków

Telefon

+48 662 246 673

E-mail

kontakt@radcapruszkow.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Antoniaka

ul. Prusa 21 lok. 5
05-800 Pruszków
NIP: 534-245-85-84
REGON: 383775833

Konto bankowe

mBank: 10 1140 2004 0000 3602 7894 3662